Ontstaansgeschiedenis

In 1983 richtte Dr. Van Acker het centrum voor psychiatrie en psychotherapie op, thans bekend onder de naam “Psy503”.

Overtuigd van de rijkdom van teamwerking, zowel voor de patiënten als voor de therapeuten, omringde Dr. Van Acker zich met andere psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, tot het centrum zijn huidig team had gevormd. Dit team werkt autonoom en is niet gesubsidieerd, maar in nauwe samenwerking met het netwerk van de patiënt, zoals met de huisarts, de familie of met de school.

De visie van het centrum is er op gericht om de patiënt op te vangen via verscheidene therapieën en methoden. Het komt erop neer om de patiënt een beleid voor te stellen, specifiek aan zijn problemen en zijn verwachtingen.

 

code with Love by La petite agence webadlovr