De psychotherapie

De psychologische hulp wordt gegeven door therapeuten met verschillende vorming : psychiatrie, psychologie, psychotherapie. Ondanks de overlapping heeft elke benadering zijn specifieke eigenschappen.

De psychiater is in de eerste plaats een arts en kan dus medicamenten voorschrijven. Hij is gespecialiseerd in de zorg voor mentale stoornissen die hij zowel met medicatie als met psychotherapie zal helpen.

De psycholoog heeft een universitaire vorming achter de rug. Hij gebruikt vooral de verbale techniek, maar kan ook zijn toevlucht nemen tot niet-verbale technieken, zoals tekenen of het spel. Hij kan ook psychologische tests afnemen.

De psychotherapeut heeft een opleiding in psychotherapie gevolgd en steunt op verschillende theorieën: de analytische- , de systeem- , de gedrags-, de Gestalt-, de korte therapie- theorieën. De beroepstitel psychotherapie is in België nog niet beschermd, in tegenstelling tot de titel van psychiater of psycholoog.

code with Love by La petite agence webadlovr